Tuesday, January 29, 2013

Cúrsa Ríomhaireachta

A Chara,

Beidh cúrsa riomhaireachta nua ag tosnú go luath in Ionad na Gaeilge Labhartha, UCC.  Tá gach eolas ar fáil ag an nasc:

Bheinn buíoch daoibh más féidir libh an t-eolas seo a thabhairt d'aon thuismitheoir nó múinteoir go mbeadh spéis acu ann.

Le dea-ghuí,

Cearbhall Ó Colmáin
Ionad na Gaeilge Labhartha,
UCC