Tuesday, January 29, 2013

Irish Language Courses

A chara,

Cuirfear tús le ranganna Gaeilge oíche Ghaelchultúir do dhaoine fásta i gceann coicíse (an tseachtain dar tosach 4 Feabhra 2013) sna hionaid seo a leanas: Baile Átha Cliath, Ceatharlach, Corcaigh agus Luimneach. Tabharfar mí saor in aisce ar shuíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, do gach duine a chuirfidh rang oíche in áirithe linn.
Beidh ranganna beo ar líne againn an t-earrach seo freisin agus beidh siad ar fáil do dhaoine ar fud an domhain.
Tosóidh an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (Léibheal 3) Dé Céadaoin, 6 Feabhra agus an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (Leibhéal 4) Déardaoin, 7 Feabhra.
Beidh an Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge ag tosú Dé Sathairn, 9 Feabhra, agus cuirfear tús leis an gcéad Chúrsa Gaeilge d’Iarratasóirí Hibernia eile an tseachtain dar tosach 10 Aibreán.

***
[Leagan Gaeilge thuas]

Gaelchultúr’s Irish language evening classes for adults will begin in a fortnight (the week commencing 4 February 2013) in the following venues: Dublin, Carlow, Cork and Limerick. We’re offering one month’s free subscription to a ranganna.com course to everyone who books a night class with us this spring.
We will also have live online classes available worldwide this spring.
The Certificate in Professional Irish (Level 3) will commence on Wednesday, 6 February and The Certificate in Professional Irish (Level 4) will commence on Thursday, 7 February.
The Intensive Course in Written Irish will begin on Saturday, 9 February, and our next Irish Language Course for Hibernia Applicants will start the week commencing 10 April.

Eolas/Information: www.gaelchultur.com  | eolas@gaelchultur.com  | (01) 484 5220  | 1890 252 900
Le gach dea-ghuí,
Darren
Darren Ó Rodaigh
Gaelchultúr

eolas@gaelchultur.com
www.gaelchultur.com
+353 (0) 1484 5220 / 1890 252 900 (Éire amháin / Ireland only)