Thursday, January 30, 2014

New school parking information

A thuismitheoirí! Fé mar is eol daoibh tá níos mó spáis againn anois do phairceáil. Tá ag eirí go maith leis cheanna féin ach teastaíonn uaim go mbeidh gach éinne ar an eolas faoin gcóras atá ceaptha chun an tairbhe is mó a bhaint as an spás iontach nua atá ann. Ní cheart pairceáil ar an taobh ón áit a bhíonn mo ghluaisteáin/ áit pairceála an P.O. ar aghaidh. Ní rabhamar in ann comharthaí a cur in áirde san ait san ach ba cheart go bhfágfaí saor í i gcónaí. Tá pictiúirí thíos ag míniú an coras. Tá súil agam go bhfuil sé soiléir daoibh!

Dear parents, As you all know we have acquired more space for parking. For the most part it is being used appropriately already but I just want to make everyone aware of the system we are implementing in order to take full advantage of the extra space. There is no parking along the side from where my car/ P.O.’s car is parked as far as the road. We have been unable to put up signs from that space down but it must be left clear at all times. There’s a picture below that explains the system. I hope it explains it for you!