Tuesday, March 4, 2014

Bia Linn Casting

Tá Indee Productions ag taifeadadh sraith a dó de ‘Bia Linn’, an clár draíochtach cócaireachta s’acu fá choinne páistí do TG4 i Mí Aibreáin 2014.  Tá muid ag cuardach cócairí óga díograiseacha a bhainfeadh sult as páirt a ghlacadh sa léiriúchán teilifíse spraíúil seo.
Ba chóir go mbeadh na hábhair cócairí óga seo:
·         Ina gcainteoirí líofa Gaeilge
·         Idir 5 agus 8 mbliana d’aois
·         Beoga cuideachtúil
·         Ar fáil fá choinne 1-2 lá scannánaíochta i mBéal Feirste ó 10 -17 Aibreán 2014 (i gcuideachta tuismitheora/caomhnóra; cuirfear lóistín ar fáil)

Treoirlínte leis an Fhíseán a Chur Isteach
I mbliana, tá muid ag iarraidh ar ár gcócairí óga uilig gearrthóg ghairid físeáin díobh féin a chur isteach!
Maidir le d’fhíseán, ba chóir:
·         Nach mbeadh sé níos faide ná 2 bhomaite 
·         Go mbeifeá féin le feiceáil ann agus tú ag caint Gaeilge
·         Go n-inseodh sé rud beag dúinn fút féin
·         Go léireodh sé dúinn gur mian leat spórt a dhéanamh sa chistin

Cuir dó ghearrthóg físeáin tríd an ríomhphost chuig: bialinn@tg4.ie faoin 14 Márta 2014.
I gcorp do ríomhphoist, scríobh an méid seo a leanas le do thoil: d’ainm, d’aois, do sheoladh, do shonraí teagmhála agus deimhniú go mbeidh tú ar fáil fá choinne scannánaíochta i mBéal Feirste idir 11 agus 17 Aibreán 2014.

Ba choir go ndéanfadh duine fásta maoirseacht ar gach iarratas ríomhphoist. Coinneofar príobháideach na físeáin a chuirtear isteach agus scriosfar iad chomh luath agus a bheas próiseas roghnú na n-aisteoirí críochnaithe.

Indee Productions is recording a second series of their magical children’s cookery show ‘Bia Linn’ for TG4 in April 2014.  We are looking for enthusiastic young cooks who would enjoy the experience of being part of this fun television production.
Our budding young chefs should be:
·         Fluent Irish speakers
·         Between 5 and 8 years of age
·         Bubbly and outgoing
·         Available for 1-2 days filming in Belfast from 10th-17th April 2014 (accompanied by parent/guardian, accommodation provided)

Video Submission Guidelines
This year we are asking all our young cooks to send in a short video clip of themselves!
Your video should:
·         Be no more than 2 minutes long. 
·         Feature you speaking in Irish
·         Tell us a bit about yourself
·         Show us that you like having fun in the kitchen

Please email your video clip to: bialinn@tg4.ie before 14th March 2014.
In the body of your email please write the following: your name, age, address, contact details and confirmation that you are available for filming in Belfast between 11th and 17th April 2014.
All email submissions should be supervised by an adult. All videos submitted remain private and will be destroyed once the casting process is complete.