Monday, September 14, 2015

Is Eolaí Mé - Sraith Nua TG4 / I am a scientist - A new TG4 Series

Tá Meangadh Fíbín ag taifeadadh sraith eolaíochta do dhaoine óga do TG4 i mí Meán Fómhair 2015.  Tá muid ag cuardach daoine óga le spéis faoi leith san eolaíocht a bhainfeadh sult as páirt a ghlacadh sa léiriúchán teilifíse spraíúil seo.
Ba chóir go mbeadh na heolaithe óga seo:
Ina gcainteoirí líofa Gaeilge
Idir 10-12 bliain d’aois
Gealgháireach agus cairdiúil
Ar fáil fá choinne 1-2 lá taifeadadh i nGaillimh ón 28ú Meán Fómhair -9ú Deireadh Fómhair 2015 (i gcuideachta tuismitheora/caomhnóra; cuirfear lóistín ar fáil)

Treoirlínte maidir leis an bhFíseán a Chur Isteach
Tá muid ag iarraidh ar ár n-eolaithe óga uile mír fhíseáin ghearr díobh féin a chur isteach!
Maidir le d’fhíseán, ba chóir:
Nach mbeadh sé níos faide ná 2 nóiméad
Go mbeifeá féin le feiceáil ann agus tú ag labhairt Gaeilge
Go n-inseodh sé beagán dúinn fút féin
Go léireodh sé dúinn go bhfuil spéis faoi leith agat san eolaíocht.

Seol do fhíseán chugainn ar ríomhphost chuig: meangadh@gmail.com roimh 4ú Meán Fómhair 2015.
I do ríomhphost, scríobh an méid seo a leanas ann le do thoil: d’ainm, d’aois, do sheoladh, do shonraí teagmhála agus deimhniú go mbeidh tú ar fáil le haghaidh 1-2 lá taifeadadh i nGaillimh idir 28 Meán Fómhair- 9 Deireadh Fómhair 2015.
Ba chóir go ndéanfadh duine fásta maoirseacht ar gach iarratas ríomhphoist. Coinneofar go príobháideach na físeáin a chuirtear isteach agus scriosfar iad chomh luath agus a bheidh próiseas roghnú na n-aisteoirí críochnaithe.

Meangadh Fíbín is recording a young people’s science series for TG4 in September 2015.  We are looking for enthusiastic young scientists who would enjoy the experience of being part of this fun television production. 
Our young scientists should be:
Fluent Irish speakers
Between 10 and 12 years of age
Bubbly and outgoing
Available for 1-2 days filming in Galway from 28 September - 9 October 2015 (accompanied by parent/guardian, accommodation provided)
Video Submission Guidelines
We are asking all our young scientists to send in a short video clip of themselves! 
Your video should:
Be no more than 2 minutes long.  
Feature you speaking in Irish 
Tell us a bit about yourself 
Demonstrate that you are a science enthusiast.
Please email your video clip to: meangadh@gmail.com  before 4th September 2015.  
In the body of your email please write the following: your name, age, address, contact details and confirmation that you are available for 1-2 days filming in Galway between 28th September and 9th  October 2015.  
All email submissions should be supervised by an adult. All videos submitted remain private and will be destroyed once the casting process is complete.