Thursday, December 22, 2016

Asking Committee saying THANKS

So finally our fundraising is complete and after all the asking we would now like to thank the following who helped
Our teachers
Our parents who helped and baked
The shops in Kinsale who allowed us to advertise
The people in Kinsale who gave so much money
Everyone who donated raffle prizes

We are delighted with what we have donated to the Cork Simon Community

On behalf of the 5th and 6th class kids thanks so much to everyone and have a Happy Christmas

The Asking Committee
Simon Fundraiser 2016


Anois tá ár ócáid don bhailithe airgead don Simon Community críochnaithe agus tar éis a bheith ag lorg cabhair theastaíonnimid míle buíochas a gabhail do a lán daoine
Ár muinteorí
Ár thuismitheoirí a thug cabhair dúinn agus a rinne bacáil
Na siopaí a cur suas ár posteirí
Na daoine go léir i Chionn tSáile a thug a lán airgead
Gach dúinne a thug dúiseanna don raifeal

Táimid an-bhrodúil don méad a thugamar go dtí on Simon Community

Ár son na páistí ó rang 5 agus rang 6 míle buíochas do gach duinne agus Nollag Shona dhaoibh go léiri

An Costas 'Asking'
Simon Community Fundraiser 2016

Asking Committee