Friday, March 23, 2018

Dátaí Cúrsaí 4ú / 5ú / 6 ú Rang Bunscoile Coláiste Cholumba 2018


Dátaí Cúrsaí
4ú / 5ú / 6 ú Rang Bunscoile
Coláiste Cholumba 2018
Taithí iontach sa Ghaeltacht!
Is cúrsa é seo atá eagraithe do scoláirí bunscoile amháin.
Rithfidh an cúrsa ón Domhnach go dtí an Satharn i rith mí Iúil. 
Deartha go sonrach don bhunleibhéal tugann an cúrsa taithí na Gaeltachta
in atmaisféar spraíúil sábháilte.
Tá na cúrsaí seo scartha ónar cúrsaí 2 & 3 seachtaine.
Cosnaíonn na cúrsaí seo €330. Clúdaíonn sé seo lóistín & teagasc.

Cúrsaí Bunscoile 4th/5th/6th Class Primary
G: 01/07/2018 - 07/07/2018
H: 08/07/2018 - 14/07/2018
I: 22/07/2018 - 28/07/2018
A wonderful Gaeltacht experience!
The college organises a very popular course for primary pupils
which runs Sunday to Saturday during July. 
Tailored specifically for their age group this allows primary students to gain the benefits of the Gaeltacht experience in a safe and fun atmosphere.
These courses are run separately to our 2 & 3 week courses. This course normally costs €330 (inclusive of accommodation & tuition)
Féach thíos ár bhfoirm iarratais do chúrsaí bunscoile 2018. Bheimis fíor bhuíoch díot má tá suim ag scoláirí i do rang/scoil freastal ar chúrsa linn an samhradh seo chugainn, iad a chur ar an eolas maidir lenar cúrsaí, nó an fhoirm iarratais thíos a dháileadh orthu.


Má tá aon eolas eile uait faoi seo, níl ort ach glaoch ar an uimhir thíos chun tuilleadh eolas a fháil nó is féidir leat dul go dtí ár suíomh idirlín ag www.colaistecholumba.ie.

Arís ár mbuíochas as ucht do chúnamh.

Le gach deá ghuí,

Coláiste Cholumba
Coláiste Cholumba, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe
091-595184