Thursday, September 13, 2018

Open Night Coláíste Daibhéid Cork 13th September 2018


‘A Chara,

Ár mbuíochas as ucht do chuid tacaíochta go dtí seo. Ar mhiste leat a chur i gcuimhne do bhur tuistí go mbeidh ár Óiche Oscailte ar siúl an Deardaoin seo- 13ú Méan Fomhair- idir 7-9.00. Tá cóip digiteach denár nuacht litir le seo chomh maith a bheadh cabhrach do bhur tuistí is daltaí.

Le meas agus buíochas

Tadhg Ó Laighin
Coláiste Daibhéid

See Flyer on THIS LINK


Coláíste Daibhéid
Buckingham House
Sawmill Street
Cork
T12 VPO3
021-4917733