Friday, November 23, 2018

Seachtain Eolaíochta na hÉireann/Science Week 2018


Bhí an-seachtain eolaíochta againn i mbliana. Rinne gach rang cúpla triall lena múinteoirí. Agus tháinig Siobhán Devlin ó HANDS ON SCIENCE agus rinne sí ana chuid gníomhaíochtaí iontacha le ranganna 1-3, ár mbuíochas léi. 

We celebrated Science Week 2018 last week. Every class did some extra science lessons and experiments. Siobhán Devlin from HANDS ON SCIENCE also kindly gave her time to do some wonderful activities and experiments with 1st-3rd class, míle buíochas Siobhán!