Thursday, February 14, 2019

Cake Sale Friday


Rang 1 are on cake sale duty tomorrow, Friday 15th Feb 2019 so please remember to send in at least €1 with each child to buy a bun or cake to support this monthly school fundraiser.


Wednesday, February 13, 2019

Club na Mara Extended Opening Times.

Club na Mara Amanna Oscailte Síneadh

Ó 25ú lá de Mhí Feabhra 2019, beidh Club na Mara ar oscailt go dtí 5.30i.n ó Luan go Déardaoin, gach seactain.  Tuilleadh eolas ó Trish Uí Riain ar 087-9475367

Club na Mara Extended Opening Times.

From Monday 25th February 2019 Club Na Mara will remain open until 5.30pm, each week, from Monday to Thursday.  Please contact Trish Ryan for further information on 087-9475367Wednesday, February 6, 2019

Squid Café - Kinsale Youth Community Café for 10 to 16 year olds

Squid Café is the chosen name from the young people for our youth café in Kinsale.
The café is run by Kinsale Youth Community Café for 10 to 16-year-olds, providing them with a fun, safe space to hang out.
Please come along and support a much-needed community resource and take the opportunity to ask the Squid café coordinator “Hugh” all about what the café offers your children.

Is é Squid Cafe an t-ainm atá roghnaithe ag na daoine óga as ár gcaifé óige i gCionn tSáile.
Rithean Kinsale Youith Community Café an caifé do gasúr idir 10 agus 16 bliana d'aois, ag tabhairt spás spraoi, sábháilte dóibh chun Hangáil amach.
Tar síos agus tabhair tacaíocht don acmhainn phobail tábhachtaí seo agus tóg an deis an comhordaitheoir caifé Squid "Aodh" a ceistú faoi gach rud a thairgeann an caifé do bhur leanaí.