Wednesday, February 6, 2019

Squid Café - Kinsale Youth Community Café for 10 to 16 year olds

Squid Café is the chosen name from the young people for our youth café in Kinsale.
The café is run by Kinsale Youth Community Café for 10 to 16-year-olds, providing them with a fun, safe space to hang out.
Please come along and support a much-needed community resource and take the opportunity to ask the Squid café coordinator “Hugh” all about what the café offers your children.

Is é Squid Cafe an t-ainm atá roghnaithe ag na daoine óga as ár gcaifé óige i gCionn tSáile.
Rithean Kinsale Youith Community Café an caifé do gasúr idir 10 agus 16 bliana d'aois, ag tabhairt spás spraoi, sábháilte dóibh chun Hangáil amach.
Tar síos agus tabhair tacaíocht don acmhainn phobail tábhachtaí seo agus tóg an deis an comhordaitheoir caifé Squid "Aodh" a ceistú faoi gach rud a thairgeann an caifé do bhur leanaí.