Tuesday, December 22, 2020

Gaelscoil Chionn tSáile Ag Oscailt Go Luath / Preschool at Gaelscoil Kinsale Opening Soon

Réamhscoil Gaelscoil Chionn tSáile

Ag Oscailt Go Luath!

Tabhair an gliondar-croí agus an deis iontach do do pháiste freastal ar Réamhscoil álainn i seomra ranga atá sách-mór, geal agus fairsing le acra de spás lasmuigh agus í ar fad trí mhéan na Gaeilge!

Chun tuilleadh eolais nó chun áit a chur in áirithe do do pháiste, seol ríomhphost go Trish Uí Riain kinsaletrish@yahoo.ie nó 087-9475367

Preschool at Gaelscoil Kinsale

Opening Soon!

Give your child the joy of an amazing Preschool experience in an extra-large bright airy classroom with acres of outdoor space and all through the medium of the wonderful Irish Language.

Further information or to book your child’s place, from Trish Ryan on kinsaletrish@yahoo.ie or 087-9475367