Friday, March 12, 2021


Beatha agus Sláinte,

Seolaim chugat an leagan is déanaí den ár Nuachtlitir. B'fhéidir go mbeadh suim ag bhur tuistí inar imeachtaí go h-áirithe iad siúd a bheadh ag smaoineamh faoin Méanscolaíocht. Tá seans ann go n-aithneofá roinnt de bhur iarscoláirí inti leis.

le meas

Tadhg Ó Laighin   
Príomhoide
Coláiste Daibhéid
T12VP03
@CDaibheid
Bí Dearfach, Bí Tuisceanach, Bí Gaelach, Bí Láidir, Bí Linn