Tuesday, May 17, 2022

Campa Cois Laoi - 8ú - 12ú Lúnasa @ St. Columba's GNS, Douglas


Campa Cois Laoi - €40 don Seachtain!!

Beidh Campa Cois Laoi ar siúl ar feadh 5 lá do pháistí idir 6 - 12 bliana d’aois. Beidh sé ar siúl ón 8ú go dtína 12ú Lúnasa 2022 i St. Columba's GNS, An Dúglas, Corcaigh óna 10am go dtína 2.30pm gach lá (agus beidh bristeacha lóin ann). Beidh an campa ar siúl trí mheáin na Gaeilge agus beidh sé dírithe ar na healaína: drámaíocht, damhsa, ealaín, amhránaíocht srl.

Beidh léiriú againn ag deireadh an champa, agus beidh feistis ar gach páiste. Beidh taifead, agus eagararthóireacht, á dhéanamh ar an léiriú, agus beidh sé á sheoladh againn do na tuismitheoirí agus caomhnóirí chun roinnt lena dteaghlaigh agus lena gcairde.  

Tá an campa oscailte d’aon pháiste, beag beann ar chaighdeán na Gaeilge. Bíonn fáilte i gcónaí roimh tuismitheoirí agus caomhnóirí dul i dteagmháil, nó labhairt, leis an bhfoireann trí Bhéarla má tá siad níos compordaí leis.

Is féidir a thuilleadh eolais a fháilt ar www.coislaoiproductions.com, nó trí rphost a sheoladh go coislaoiproductions@gmail.com. Chomh maith le sin is féidir muid a leanúint ar Facebook @coislaoiproductions, Intstagram @coislaoiproductions nó Twitter @coislaoi_Campa Cois Laoi - €40 for the week!!!

Campa Cois Laoi is a 5 day camp for children aged 6 - 12 years old. It will take place from the 8th - 12th August in St. Columba's GNS, Douglas, Cork from 10am to 2.30pm each day. The camp will be run through Irish and it will be focused on the arts: drama, dance, art, singing etc.

There will be a performance, including costumes, at the end of the week. This will be recorded, edited, and sent out to parents/ guardians to enjoy and share amongst their family and friends.

The camp is open to all children, regardless of their standard of Irish. Parents/ guardians are always welcome to contact us through English if they feel more comfortable doing so.


More information can be found at www.coislaoiproductions.com, or by emailing coislaoiproductions@gmail.com. As well as this, you can follow us on social media at Facebook @coislaoiproductions, Intstagram @coislaoiproductions nó Twitter @coislaoi_